Main Page Sitemap

Bonus malus beschermer


Eerlijk advies en bewustwording, safeTrip zet in op eerlijk advies en bewustwording.
Op basis daarvan bepalen we op welke trede u begint in de bonus/malus rizk no deposit bonus codes tabel.
Kon een schade niet verhaald worden, dan had je te maken met premieterugval.
Want, u heeft een Bonus beschermer.Dit aantal vindt u terug op het polis blad dat u krijgt bij de beëindiging.Onder andere van waar u zich op de bonus/malus ladder bevindt.Helaas, uw iOS versie is te oud voor onze site!Sinds enkele jaren bestaat er een nieuw fenomeen: de Bonus beschermer.Heeft u nog geen schadevrije jaren?U heeft dus 65 no-claimkorting.Bij SafeTrip merken we dat veel klanten hiervan niet op de hoogte zijn en schrikken soms ook als ze negatieve schadevrije jaren op een polis van de auto of camper zien staan.Ideaal, want tegen premiebetaling wordt uw bonuskorting beschermd als er een schade ontstaat die niet wordt verhaald.Of wij te jong voor uw iOS, dat kan natuurlijk ook.No-claimkorting en aantal schadevrije jaren bij een nieuwe autoverzekering.In de polisvoorwaarden kunt u zien in welke situaties de schade geen invloed heeft op de B/M trede en no-claimkorting.Tot die tijd vertellen we onze klanten wat de gevolgen zijn, want dat hoort bij eerlijke voorlichting.Verzekerings Polis, als u toch schade claimt bij uw autoverzekering kunt u een paar stappen terug geplaatst worden op de bonus/malus ladder, waardoor uw premie hoger kan worden.
Elk jaar dat u geen schade claimt bij de verzekering stijgt u een stukje in de bonus/malus ladder waardoor u het daaropvolgende jaar meer korting krijgt op uw basispremie.U krijgt op dit moment dus nog 35 no-claimkorting.U krijgt er 1 schadevrij jaar bij.Hoe zit het werkelijk in elkaar.Hoe werken de tabellen no-claimkorting en schadevrije jaren?Elke schade die geclaimd wordt, kost u 5 schadevrije jaren.Wanneer u een nieuwe autoverzekering afsluit bij Unigarant, kijken wij eerst naar het aantal schadevrije jaren dat u heeft.Meestal is het mogelijk om én schade per jaar te claimen, en dat kost u verder niets.De Bonus beschermer beschermt inderdaad de korting.Uw premie wordt berekend aan de hand van meerdere factoren.Wij vragen ons af hoe lang de bonus beschermer kan blijven bestaan.Onze klanten zijn zich bewust van de gevolgen van een schade en krijgen altijd een keuze voorgelegd.
Dit kan namelijk verschillen per verzekeringsmaatschappij of zelfs per polis.
Deze korting die u hiermee kan krijgen is ook wel bekend als No Claim-korting en wordt bepaald aan de hand van het aantal schadevrije jaren dat u gereden heeft.
Sitemap